Untitled Document

System
zarządzania jakością
PN-EN ISO 9001:2009
AQAP-2110:2009


PN-EN ISO 9001:2009

Wewnętrzny System Kontroli

NATO-wski Kod Podmiotu
Gospodarki Narodowej
NCAGE 2050HKoncesja MSWiA
nr B-017-2003

:: 2 czerwiec 2015 ::


:: 8 listopada 2013 ::

W dniu 30 października 2013 roku Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. otrzymały Certyfikat Organizacji Obsługowej Part-145 o numerze PL.145.086.
Certyfikat upoważnia do wykonywania czynności obsługowych na samolotach typu Cessna C150, C152 i C182  oraz przyrządach pokładowych produkowanych przez WSK PZL Warszawa II w lokalizacjach Łódź i Dęblin.

 

Misją Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. jest być nowoczesną, stale rozwijającą się firmą, zapewniającą wysoką sprawność eksploatacyjną floty statków powietrznych będących na wyposażeniu lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - satysfakcjonującą klientów i pracowników.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna to jedna z wiodących firm europejskich branży lotniczej. Firma ugruntowała swoją pozycję na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym dzięki niestandardowej działalności, która w głównej mierze obejmuje:
• naprawy, obsługi i modernizacje śmigłowców;
• remonty główne silników lotniczych SO-3/W oraz silników rodziny TW3-117 (III s. M, MT, W);
• remonty główne agregatów i wyposażenia samolotów PZL-130 „ORLIK”, MiG-29, TS-11, SU-22, AN-2;
• obsługi okresowe samolotów TS-11 „ISKRA”, PZL M-28 „BRYZA”.

(więcej ...)

Oddział WZL-1 S.A. w Dęblinie prowadzi działalność w zakresie obsługi, napraw bieżących i remontów urządzeń radiowo-nawigacyjnych, wskaźników kontroli parametrów lotu i pracy systemów pokładowych oraz silnika praktycznie od początku swojego istnienia. Początkowo były to proste analogowe urządzenia pomiarowe, nawigacyjne, wskaźniki oraz klasyczne urządzenia radiowe. Równolegle prowadzono naprawy i remonty elementów samolotowych instalacji tlenowych, elektrycznych oraz układów pomiarowych i nawigacyjnych.

Wraz z rozwojem techniki lotniczej i pojawieniem się w samolotach coraz to nowszych elektronicznych układów awionicznych, przedsiębiorstwo uruchomiło kolejne remonty i naprawy tego typu urządzeń do remontowanych samolotów MIG-21, MIG-23, TS-11, układów sterujących, wskaźników i regulatorów silników SO-3/W oraz rodziny TW3-117. Firma posiada doświadczenie w naprawach i remontach elementów awionicznych i innych instalacji pokładowych samolotów SU-22, MIG-29, PZL-130 Orlik, AN-26, śmigłowca Mi-24, a także obsługiwanych M-28 Bryza.
(więcej ...)

WZL-1 S.A. oferują obsługi okresowe oraz specjalne śmigłowców i samolotów (w tym przedłużania resursu), zabezpieczającą ich prawidłową ekspolatację oraz przygotowujące je do misji na terenie kraju i zagranicą.

Po przystąpieniu Polski do struktur NATO w Spółce rozpoczęto proces modernizacji remontowanych dotąd śmigłowców, wyposażając je w nowoczesny sprzęt łączności, nawigacji oraz identyfikacji.

Dostosowanie śmigłowców do standardów NATO to główne założenie programu modernizacyjnego, który obejmuje:

• zabudowę radiostacji lotniczych w zakresach UKF/VHF 30-400MHz, VHF 30-88MHz, HF 2-60MHz, sterowanych przez Zintegrowany System Łączności;
• zabudowę systemów nawigacyjnych VOR/TACAN/ILS/MARKER, IFF, GPS;
• dostosowanie śmigłowców do eksploatacji z goglami NVG III generacji klasy B.

(więcej ...)

WZL-1 S.A. oferują wykonywanie usług w zakresie:

- remontów oraz usprawnień podzespołów i agregatów statków powietrznych;
- opracowania procesów technologicznych statków powietrznych, ich agregatów oraz urządzeń radiotechnicznych;
- projektowanie stanowisk kontrolno-pomiarowych do sprawdzania agregatów statków powietrznych i sprzętu radioelektronicznego zabezpieczenia lotów;
- badań i sprawdzeń parametrów lotniczych silników odrzutowych i turbinowych;
- malowanie śmigłowców i samolotów lekkich;
- wykonywanie wiązek elektrycznych;
- metrologii;
- pokryć galwanicznych;
- spawania gazowego i elektrycznego;

(więcej ...)

   

| Strona główna || Historia || Zamówienia || Praca || Kontakt |